Anıtlar Kurulu Onayı Nedir?

Anıtlar kurulu onayı restorasyon ve yenileme işlemlerinde kültür ve tabiat varlığı olarak adlandırılan yapıların orjinaline sadık kalınarak yenilenmesini takip eden bir kurumdur. Çeşitli illerimizde bölge temsilcilikleri bulunan bu kurul, gereken koordinasyonu sağlayarak restoranla ilgili uygulanacak olan ilkelerin belirlenmesine yardımcı olur.

Birçok binanın yenilenmesi için Anıtlar Kurulu onayı alması gerekir. Bu onayı almak için de birçok resmi prosedürü yerine getirmek gerekir. Projenin aslına uygun olarak yapılan iç ve dış kısımları herhangi bir yasa dışı engel teşkil etmiyor ve yapıyı bozmuyorsa onayın alınması oldukça kolaydır. 

Birçok yanlış bilginin yayılması nedeniyle tarihi eser niteliğindeki binaların alınıp tamir edilmesinden kaçınılır. Oysa bir mimarlık firmasıyla çalışarak başarılı sonuçlar alacağınız restorasyon ve rölöve gibi işlemleri yaptırabilirsiniz. Ev alırken yapılan masrafları arttıran bu durum hakkında bilinçli olarak kararınızı verebilirsiniz.

Anıtlar Kurulunun Görevleri Nelerdir?

  • Korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları hakkındaki restorasyon prosedürlerinin belirlenmesi
  • Koruma bölge kurulları arasındaki iletişimin sağlanması
  • Kurulda alınan kararların değerlendirilmesi
  • Korunması gereken kültür varlıklarının tespit edilmesi
  • Sit alanlarının yapı şartlarının belirlenmesi
  • Uygulamalarla ilgili en fazla 3 ay içinde proje onayı ya da reddi verilmesi
  • Korunması gereken varlıkların tescilinin yapılması

Anıtlar Kurulu birçok mesire alanı ve sit alanında da söz söyleyebilmektedir. Bunun için kanunlarda belirtilen şartlara dayanarak bu alanların korunması ve zarar verilmemesi gerekmektedir. Bu nitelikli olan evler de vardır. Bunların onarılması için yapılması gerekenlerin başında anıtlar kurulu onayının alınması gerekir. Bu onayın alınması sanıldığı kadar zor ve uzun süren bir işlem değildir. 

Sit Alanı Nedir?

Ülkemizin tarihsel geçmişi göz önünde bulundurulduğunda birçok değerin varlığı söz konusudur. Sit alanı olarak nitelendirilen bu yüz yıllık alanlarda yeni inşaatların yapılmasına izin verilmez. Bu alanların kentsel sit alanları olarak belirlenmesi ve tarihsel sit alanları olarak belirlenmesi gibi ayrımlar yapılır. 

Anıtlar Kurulu Onayı olmadan tarihi eser niteliğindeki binalarda tadilat yapılmaz

Tarih öncesi ya da eski tarihlere ait olan ve nadir bulunan alanlara doğal sit alanı denir. Kendi arasında üç dereceyle sınıflandırılırlar. Bilimsellik açısından önem arz eden alanlar birinci derece sit alanları olarak belirlenir. 

Doğal sit alanları gibi bilimsel çalışmalar için kullanılacak olan sit alanlarına ise arkeolojik sit alanı adı verilmektedir. Bunlar da kendi aralarında üçe ayrılmaktadır. Anıtlar Kurulu onayı gibi bu alanlarda da konut yapılmasına onay verilmesi gerekir. Kuşadası Milli Park’ı gibi yerler halka açık sit alanlarıdır. Tamamen kapalı kısımları özel bitki ve hayvan türlerinin yaşamını etkilememek için halkın kullanımına kapalıdır. 

Hangi Konutlar Anıtlar Kuruluna Kayıtlıdır?

Anıtlar Kurulu onayı gerektiren binalar genelde tarihi eser değerindeki evlerdir. Bunlar eski yapılanmaya ait olarak kendi aralarında üçe ayrılmaktadır. Birinci derece tarihi eserlerde hiçbir değişikliğe izin verilmezken, ikinci ve üçünce derecede olanlarda değişiklik izni verilmektedir. 

Profesyonel yardım alarak bu durumun daha hızlı işlemesini sağlayabilir, yapacağınız değişikliği evin türüne göre bilerek kararınızı netleştirebilirsiniz. İyi bir mimarlık ofisiyle anlaşarak evin rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini gerçekleştirebilirsiniz. Mimarlık ofisleri tarafından hazılanacak olan bu tür projeler, yeniliklerin aslına uygun olarak yapılmasının ardından tamamlanacaktır. 

İki ev arasında kararsız kalanlar için masraf gerektirmeyen bir iş isteniyorsa tarihi eser niteliğindeki binaları tavsiye etmiyoruz. Ama ben bu evi yenilerim, çok da güzel bir değer katarım diyorsanız yaratıcılığınıza güveniyorsanız onaylatabileceğiniz mantıklı projelerle anıtlar kurulunun kapısını çalabilirsiniz. 

Bahsedildiği gibi uzun ve zorlu süreçler olmayan proje aşamalarında ne kadar abartmadan çalışırsanız o kadar kolay sonuç alabilirsiniz. Farklı özelliklere sahip olan tarihi eser niteliğindeki evlede yapacağınız değişiklikler bulunduğu mekana çok özel bir hava katacaktır. 

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yok.
  • Yorum Yap