Konut Alım Satım Sözleşmesi Nedir?

Konut Alım Satım Sözleşmesi Nedir?

Satışa konu olan gayrimenkullerin satıcıdan alıcıya devredilmesini sağlayan konut alım satım sözleşmesi bu devir işlemini resmileştiren bir belgedir. Kanun kapsamında düzenlenen bu şekilde sözleşmeler Noter kanunu kapsamındadır. Resmi olarak yapılmadıkları takdirde geçerli değillerdir.

Bu sözleşmenin geçerli olması ve yaptırım oluşturabilmesi için noter huzurunda düzenlenmesi ve imza edilmesi gerekir. Bu şekildeki sözleşmeler noter tarafından onaylanmadıkları takdirde hukuki bir geçerlilikleri de yoktur. Bu yüzden konut alım satım sözleşmelerinde gerekli olan çalışmaların yapılması için resmi nitelik kazanması gerekmektedir. Taraflar genelde bu işlem sırasında karşılıklı olarak notere gider ve burada imzaladıkları sözleşmelerle gayrimenkulleri devrederler.

Gayrimenkul Sözleşmesinde Neler Olur?

Konut alım satım sözleşmesi denildiğinde ilk akla gelen madde cezayı müeyyide yaratacak olan uygulamalardır. Alım satım sadece alıcı ve satıcı arasında olabildiği gibi, bir satış vaadi nedeniyle aracı tarafların dahil edildiği şekilde de olabilir. Alıcının satıcının ürününü almasında aracılık eden üçüncü taraf da bu sözleşmeye dahil olarak alacağı komisyonu ve satış şartlarını garanti altına almış olur. Bu sözleşmesinin de noterde düzenlenmiş olması, gayrimenkul satış vaadi olarak şerh edilmesi gerekir. Her iki tarafa da borç yükleyen bu durumun iyi bir şekilde analiz edilmesi ve düzenlenmesi gerekir.

Hem alıcı hem de satıcı için komisyon ödemeyi zorunlu kılan bu tür sözleşmeler, kişisel hakların mağduriyetini yaratmamaları amacıyla düzenlenmektedir. Alıcı ve satıcı tarafından belirlenen ortak şartlar doğrultusunda hazırlanan alım satım sözleşmeleri oldukça önemlidir. Bunların yasal olarak geçerli olabilmesi için alıcı ve satıcının emlak hakkında detaylı bilgileri burada belirtmesi gerekmektedir.

  • Taşınmazın temsilcileri
  • Yasal bilgiler
  • Adres ve iletişim bilgileri
  • Alıcının bilgileri
  • Sözleşme maddeleri
  • Taşınmasız tapu kayıtları ve adres bilgileri
  • Satış ve alış için geçerli olan diğer şartlar
  • Anlaşmazlık durumunda yetkili olacak yasal merciiler ve diğer detaylar sözleşmede yer almalıdır.

Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmelerinde Cayma

Gayrimenkul satış sözleşmelerinde de cayma hakkı vardır. Bu durum zaten Borçlar Kanunu’nun 156/2 maddesinde belirlenmektedir. Alıcının alıştan vazgeçmesi durumunda kaporayı geri alamaması, satıştan vazgeçen satıcının rapora bedelinin iki katını ödemek zorunda olması gibi detaylar bu sözleşmeden cayma sonrası oluşabilecek maddi yaptırımlardandır. Bunların her birinin sözleşmede yazılı olması gerekir.

Haksız alınan kaporalar ve yapılan geri ödemeler doğrultusunda alıcı ve satıcı herhangi bir anlaşmazlık yaşamadan sözleşmeyi fesih edebilir. Ancak her zaman bu durum mümkün olmayabilir. Çünkü taraflardan birinin vazgeçmesi diğerinin ısrar etmesi durumunda avukat masrafları ve mahkeme giderleri kaybeden tarafından karşılanır.

Sözleşmenin Geçerlilik Süresi

Konut alım satım sözleşmesi de diğer hukuki sözleşmeler gibi belli bir zaman geçerlidir. Süresiz bir sözleşme olması mümkün değildir. Noter huzurda yapılan sözleşmelerin hukuki süresi belirlenmemişse bu zaman dilimi 10 yıldır. Eğer 10 yıl geçmesine rağmen sözleşmenin hükümleri yerine getirilmemişse sözleşme kendiliğinden feshedilmiş olur. Ancak daha uzun süre geçmesine rağmen yenilenmişse bir 10 yıl daha geçerlidir. Genelde kısa süreli ilişkiler söz konusu olduğu için bu sözleşmeler de zaman belirlenir. 6 ay gibi maksimum sürelerin olması mümkündür. Ancak çekişmeli durumlarda sözleşmenin süresinin uzaması da mümkün olabilir.

Tapu masraflarını kimin ödeyeceği gibi durumlar sözleşmede belirlenerek karar verilir. Böylece detaylı bilgi edinilerek sözleşmeleri düzenlenmesi önemlidir. Aracı firmalar tarafından alıcı ve satıcılara bu tür sözleşmelerin sunulması halinde son derece dikkatli olunmalı, komisyon oranları, sözleşme bitimininden sonraki süreçteki satış olayındaki ekstra komisyon oranları ve benzer maliyetler ciddi risklere neden olabilir.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yok.
  • Yorum Yap