Peyzaj Mimarlığı Nedir?

Avrupa Sözleşmesinin tanımına göre peyzaj mimarlığı, karakteri doğa ve insan faktörlerinin etkisinden ve bunların aralarındaki ilişkilerden kaynaklanan, popülasyonlar tarafından algılandığı gibi, bölgenin belirli bir bölümünü belirtir.

Peyzaj Mimarı Kimdir?

Mimarlık bildiğiniz gibi birçok yönü ve bir o kadar da uygulama alanı olan bir disiplindir. Bina mimarisinden iç tasarıma, şehir planlamasına, peyzaj mimarı tarafından somutlaştırılan en “yeşil” sapmaya kadar.

Tüm çeşitli mimar türleri arasında, peyzaj mimarı  kendisini karakterize eden unsurları hem çevresel hem de kültürel açıdan korumak ve muhafaza etmek amacıyla peyzaj tasarımıyla ilgilenen kişidir, pratikte peyzaj mimarlığı uzmanıdır.

Peyzaj Mimarlığı Eğitimi Kapsamı

Peyzaj mimarının eğitim kurslarının, görev ve görevlerinin tanımına geçmeden önce, uğraştığı mimarlık dalından betimsel olarak bahsetmek gerekli görülmektedir. Dış mekanlara uygulanan tasarımlarla karşılaştığımızda peyzaj mimarlığından bahsediyoruz 

  • park tasarımı
  • bahçe tasarımı
  • farklı nitelikteki açık alanların tasarımı
  • tarihi mimari alanların restorasyonu

İnsan ve çevre arasındaki uyum ilişkisini, bir arada var olmalarını hem estetik hem de işlevsel açıdan yüceltmek için oluşturmaya veya belirli durumlarda yeniden kurmaya çalışmak için yapılması gereken tüm çalışmalar bu mesleği kapsar. 
Peyzaj Mimarının ana görevinin açık alanları geliştirmek ve korumak , onları orada yaşayanların ihtiyaçlarına göre işlevsel hale getirmek için müdahale etmek, ancak peyzajın doğal özelliklerine zarar vermemek olduğunu anlamak kolaydır. Bu nedenle, özel bir birey olabileceği gibi aynı zamanda bir kamu kurumu da olabilen müşterinin taleplerini, faaliyet gösterdiği alanın inşaat ihtiyaçları ve özellikleriyle örtüştürmek gibi hassas bir görevi vardır. Bu nedenle, ilk olarak, müşterinin iradesinin dikkatli bir analizi ile ilerler ve ardından, müdahale etmesi gereken alanın analizi ile devam eder.

Peyzaj Mimarı Nasıl Olunur?

Yeşilin mimarı olmak, ister beş yıllık ister 3 + 2 formülüne göre yapılandırılmış olsun, her zaman mimarlık derecesi ile başlayan çok özel bir eğitim kursu gerektirir. Uygun uzmanlık dalının seçimi, peyzaj bilimleri ve disiplinleri ile ilgili olanı seçmeye özen göstererek, eğitim sürecinin temel bir aşamasıdır.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yok.
  • Yorum Yap